ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ชบอ.)  
    ประธานชมรม: Ms Pintima Lertsomboon  
  ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน (ชบร.)  
    ประธานชมรม: Ms Gaysorn Buathong  
  ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน (ชปช.)  
    ประธานชมรม: Mr.Kulthorn Lerdsuriyakul  
  ชมรมห้องสมุดเฉพาะ (ชพ.)  
    ประธานชมรม: Ms Chothip Mongkulmann  
  ชมรมห้องสมุดเพื่อการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี (ชอท.)  
    ประธานชมรม: Ms.Nonglak Chompupatipong  
  ชมรมเพื่อหอสมุดแห่งชาติ (ชหช.)  
    ประธานชมรม: Ms.Pimpan Paiboonwangchroen  
  ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ (ชสบ.)  
    ประธานชมรม:  
  The International Librarians and Information Specialists Group (ILIS)  
    ประธานชมรม:  
     
 
   

THE THAI LIBRARY ASSOCIATION
1346 Akhan Songkhro 5 Road, Klongjan, Bangkapi, Bangkok, 10240
Tel. 02-734-9022-3, 089-893-9397 Fax. 02-734-9021