ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 21-30 of 705 results.
Library Information
รหัสห้องสมุดL100021
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงพยาบาลชัยภูมิ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Chaiyaphum Hospital Library
สังกัดโรงพยาบาลชัยภูมิ สาธารณสุข
เว็บไซต์www/cph.moph.go.th/librar
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่ห้องสมุดโรงพยาบาลชัยภูมิ 12 ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์044-811007 ต่อ 1332
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้/ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดULibM
หัวหน้า/บรรณารักษ์Not set
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลphayubut.th@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนายทศพร พายุบุตร
Library Information
รหัสห้องสมุดL100022
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงพยาบาลบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสภากาชาดไทย
เว็บไซต์www.,somdej-mec.co.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นพ.นิพนธ์ อุปมานรเศรษฐ์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลdonlaporn_suparp@yahoo.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนพ.นิพนธ์ อุปมานรเศรษฐ์
Library Information
รหัสห้องสมุดL100023
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดหอเวทวิทยาคม เทวสถานโบสถ์ พราหมณ์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Vedvidhanacom Library
สังกัดเทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เว็บไซต์www.devasphan.org
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่268 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์02-222-6951
แฟกซ์02- 222-6951
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดSanayan
หัวหน้า/บรรณารักษ์พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ/พราหมณ์ตรัณ มุรณศิริ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลnu_note456@hotmail.com/p_jit999@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนายยุทธนา เสมอจิตร/คุณสมจิตร แพวขุนทด
Library Information
รหัสห้องสมุดL100024
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงพยาบาลราชบุรี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่85/4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน และ ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นายไพบูลย์ คำสา
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนายไพบูลย์ คำสา
Library Information
รหัสห้องสมุดL100025
ชื่อห้องสมุดเลิศห้องสมุด
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Lert Library
สังกัด----
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่41 ซ.บางนาตราด 8 ถ.บางนาตราด กม.1 บางนา กทม. 10260
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นายเลิศ ม่วงเล็ก
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลmarangpaul@yahoo.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนายเลิศ ม่วงเล็ก
Library Information
รหัสห้องสมุดL100026
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดศูนย์การบินทหารบก
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกองวิทยาการ ศูนย์การบินทหารบก กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทราฯ ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์พ.ท.ชาญชัย บุญบำเรอ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลsaminoff@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลร.ต.ภมร เพียงาม
Library Information
รหัสห้องสมุดL100027
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Luangpho Thawisak Chutintharo Uthit Hospital Library
สังกัดสำนักการแพทย์ กรุ
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่0
โทรศัพท์0
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์Not set
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลNot set
Library Information
รหัสห้องสมุดL100028
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ มหาชน)
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre Library
สังกัดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม
เว็บไซต์www.sac,.or.th/library
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่20 ถ.พระบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กทม. 10700
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดWaLai AutoLib
หัวหน้า/บรรณารักษ์นายอนันต์ สมมูล
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลanan.s@sac.or.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนายอนันต์ สมมูล
Library Information
รหัสห้องสมุดL100029
ชื่อห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Academic Resources Center
สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
เว็บไซต์www.iod.coj.go.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดElib
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.กิตติมา พฤฒิวนาสันท์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลpimrachn@gmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.กิตติมา พฤฒิวนาสันท์
Library Information
รหัสห้องสมุดL100030
ชื่อห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Thailand Creative and Design Center
สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์www.tcdc.or.th/resources-center
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ .สุขุมวิท 24 คลองตัน กทม. 10110
โทรศัพท์26648448
แฟกซ์26648458
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดWlai AutoLib
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางสุภาพร สมจิตต์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลsutheera@cdc.or.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนางสุภาพร สมจิตต์