ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 701-705 of 705 results.
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.br.ac.th
ประเภทห้องสมุดอื่นๆ
ที่อยู่ต.เสม็ด อ.เมือง จ .บุรีรัมย์
โทรศัพท์087-871-8373
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดVTLS
หัวหน้า/บรรณารักษ์Not set
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลchaweewan_mcubr@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางสาวฉวีวรรณ ยอดสีมา
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัด----
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดอื่นๆ
ที่อยู่942/1 ซ.18 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์Not set
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลNot set
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬา ภรณ์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)cgi learning center
สังกัดสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
เว็บไซต์www.cgi.ac.th/library
ประเภทห้องสมุดอื่นๆ
ที่อยู่54 ถ.กำแพงเพชร แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์02-554-1900 ต่อ 2147
แฟกซ์02-554-1993
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดkoha
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางสาวประดิษฐา ศิริพันธ์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลjuthatip@cgi.ac.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางสาวประดิษฐา ศิริพันธ์
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)thailand knowledge park
สังกัดสำนักนายรัฐมนตรี
เว็บไซต์www.tkpark.or.th
ประเภทห้องสมุดอื่นๆ
ที่อยู่999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิล์ด ชั้น 17 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดwalai AutoLib
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางสาวรินศิริ ทองคำ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลworatida@tkpark.or.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางสาวรินศิริ ทองคำ
ข้อมูลสมาคมห้องสมุด
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัด----
เว็บไซต์0
ประเภทห้องสมุดอื่นๆ
ที่อยู่266/9 สีแยกศรีย่าน ถ.นครไชยศรี ดุสิต กทม.
โทรศัพท์02-241-5162
แฟกซ์0
ประเภทหนังสือ
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากร
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางจริญญา ภักดีวงศ์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล01 ม.ค. 2560
ผู้ให้ข้อมูลนางจริญญา ภักดีวงศ์