เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561  บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ได้มอบหนังสือจาก โครงการมอบหนังสือดี สู่ห้องสมุด ให้กับสมาคมห้องสมุดฯ จำนวน 600 เล่มCopyright 2016 - IGENCO