Date

09 Nov. 2018

Location

ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Remaining

100

Speakers

About

** ขอบพระคุณที่ให้ความสนใจ ขณะนี้สิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนแล้ว **

วัตถุประสงค์ และ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการพัฒนาตน ให้เท่าทันบริบทของผู้ใช้
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อนาไปประยุกต์ใช้
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จัก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงผู้สนใจ และหน่วยงานอื่นที่ให้บริการสารสนเทศ 100 คน

การลงทะเบียน
1. บัญชีสำหรับโอนเงินค่าลงทะเบียน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 407-300626-7 ชื่อบัญชี น.ส.ปรียาพร ฤกษ์พินัย และ/หรือ น.ส. อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์ และ/หรือ น.ส. กัลยา ยังสุขยิ่ง
2. ลงทะเบียนและส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่ http://www.tla.or.th/i-regist/ หรือ ทางอีเมล preeyaporn.r@chula.ac.th หรือ โทรสาร 02-254-8757
3. กรุณาส่งแบบตอบรับและโอนเงินภายใน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

ติดต่อสอบถาม ได้ที่
ปรียาพร ฤกษ์พินัย 084-1154998
ดาวรัตน์ แท่นรัตน์ 092-3298787
ระเบียบ แสงจันทร์ 02-218 2936

Download Attachment


Rates

18 Sep. 2018 - 09 Nov. 2018 สามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,000
สามัญ บุคคลรายปี 1,000
วิสามัญ บุคคลรายปี 1,000
วิสามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,000
นิติบุคคล ตลอดชีพ 1,000
นิติบุคคล รายปี 1,000
Regular 1,200
ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษา 800
บุคลากรสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1,000
Bank Account ชื่อบัญชี (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ-ธุรกิจ)
Bank บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองจั่น
Account No. 113-221-9848

Register

         
    

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,pdf ขนาดไม่เกิน 2MB

Participant List

กรุณาระบุทั้งชื่อและนามสกุลของผู้ลงทะเบียน หรือ เบอร์โทรติดต่อที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 5 คน คนละ 999 บาท 999x5=4,995 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip

จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนครับ

 

Q
กรณีลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดและต้องแก้ไขอย่างไร?

A

สาเหตุ: ส่วนใหญ่จะเกิดจากการระบุชื่ออีเมล์ผิด ทำให้ระบบไม่สามารถส่งอีเมล์ได้

แนวทางแก้ไข: ให้ส่งอีเมล์มาแจ้งที่แอดมิน ที่  tla2497@yahoo.com  เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

Q
กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถไปรับได้ที่ใด?

A

ผู้เข้าอบรมสามารถไปขอรับใบเสร็จรับเงินได้โดยขอให้ส่งทางไปรษณีย์ หรือจะขอรับหน้างาน ในวันที่มีการอบรมค่ะ

Q
กรณีที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้าอบรม สามารถทำอย่างไร?

A

สามารถทำได้โดยการแจ้ง 'ยกเลิก' ชื่อของผู้เข้าอบรมท่านนั้นๆ และแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมท่านใหม่ เข้ามาที่อีเมล์  tla2497@yahoo.com

Q
หากมีความประสงค์ไม่ต้องการที่จะเข้าอบรมหรือขอยกเลิก จะสามารถขอคืนเงินค่าเข้าอบรมได้หรือไม่?

A

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าวค่ะ

ลิขสิทธิ์ @ 2016 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
e-mail : tla2497@yahoo.com
Develop by IGENCO Co., Ltd.