ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ 4

Print
Hits: 3313

[ ปิดรับลงทะเบียน ]

 

Attachments:
Download this file (AcceptanceForm_KM-4_V2.pdf)AcceptanceForm_KM-4_V2.pdf[แบบตอบรับการอบรมโครงการการจัดการองค์ความรู้ "ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ 4]83 kB
Download this file (Invitation_KM-4.pdf)Invitation_KM-4.pdf[ขอความร่วมมืออนุมัติข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดเข้าการอบรม]113 kB
Download this file (Schedule-Details_KM-4.pdf)Schedule-Details_KM-4.pdf[การอบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ 4]130 kB