ขอเชิญลงทะเบียนการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔๒ พุทธศักราช ๒๕๖๑

Print
Hits: 2740

ขอเชิญลงทะเบียนการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ
ครั้งที่ ๔๒ พุทธศักราช ๒๕๖๑
เรื่อง พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ
เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

[ ลงทะเบียนคลิกที่นี่ ]

1.หนังสือเชิญประชุม

2.กำหนดการสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔๒ พุทธศักราช ๒๕๖๑

3.แบบลงทะเบียนการสัมมนาวิชาการ