รายงานการไปประชุมกรรมการบริหาร Executive Board Meeting of CONSAL และ

Print
Hits: 1990

รายงานการไปประชุมกรรมการบริหาร Executive Board Meeting of CONSAL
และ ประชุมวิชาการ Next Generation Libraries: Collaborate and Connect

Attachments:
Download this file (EB3_Meeting_of_CONSAL(2018).pdf)รายงานการประชุม EB3 Meeting of CONSAL (2018)[เอกสารดาวน์โหลด]2344 kB