ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางและเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0 (New trends and technologies of Digital Library System in response to Thailand 4.0)

Print
Hits: 4370

ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางและเทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0
(New trends and technologies of Digital Library System in response to Thailand 4.0)

 

รายละเอียดโครงการสัมมนาทางวิชาการ Digital Library System

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ Digital Library System

 

แบบตอบรับโครงการสัมมนาทางวิชาการ Digital Library System

 

เอกสารประกอบการบรรยาย