ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2563 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษาสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

Print
Hits: 3106

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในโครงการประชุมสามัญ และประชุมวิชาการประจำปี 2563 ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา

เรื่อง ห้องสมุดกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จากวิสัยทัศน์ สู่แนวปฏิบัติ

SDG from Vision to Librarian Action

จัดโดย ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศนานาชาติ
ชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ร่วมกับ  สำนักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563  เวลา 8.30 – 16.00 น.

               ณ ห้องประชุมชั้น 7  อาคารสำนักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย