15 ต.ค. 58 การจัดห้องสมุดวัดไทยพุทธคยา และวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย ระหว่างวันที่ 15-28 ตุลาคม 2558

Print
Hits: 3977

15-10-58-01.jpg 15-10-58-02.jpg 15-10-58-03.jpg

15-10-58-04.jpg 15-10-58-05.jpg 15-10-58-06.jpg

15-10-58-07.jpg 15-10-58-08.jpg 15-10-58-09.jpg

15-10-58-10.jpg 15-10-58-11.jpg