08 ก.ย. 58 เยี่ยมชมสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

Print
Hits: 4048

08-09-58-01.jpg 08-09-58-02.jpg 08-09-58-03.jpg

08-09-58-04.jpg 08-09-58-05.jpg 08-09-58-06.jpg

Prof. Clara M. Chu, ผู้อำนวยการ Mortenson Center, University of Illinois at Urbana- Champaign, สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ต้อนรับโดย ศ.คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต และกรรมการบริหารสมาคมฯ