12 ก.ค. 50 งานประชุมนานาชาติ 2007

Print
Hits: 3103

12-07-50.jpg

 

สมาคมบรรณารักษ์แห่งประเทศมาเลเซีย ( Librarians' Association of Malaysia )

ประกาศเชิญชวนบรรณารักษ์/นักสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ และเสนอบทความในการประชุม

ในวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2550Crowne Plaza Riverside , Kuching , Sarawak , MALAYSIA

 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้บรรณารักษ์/นักสารสนเทศ มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพื่อให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบทบาทของห้องสมุดและการพัฒนาแบบยั่งยืน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.ilc2007.netmyne.com/

ที่ติดต่อ : SILC 2007 Secretariat Centre for Academic Information Services University Malaysia Sarawak 94300

Kota Samarahan Sarawak, MALAYSIA

Tel: Ms. Siti Sumaizan Ramli +6082- 583836, 583835

Mr. Jammaludin Sulaiman +6082 - 677200

Fax: ++6082-665156 / ++6082-677370

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.