08 ธ.ค. 52 รวมภาพกิจกรรม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 และการประชุมวิชาการ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

Print
Hits: 3136

08-12-52-01.jpg 08-12-52-02.jpg 08-12-52-03.jpg

08-12-52-04.jpg 08-12-52-05.jpg 08-12-52-06.jpg

08-12-52-07.jpg 08-12-52-08.jpg

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 และการประชุมวิชาการ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

วันที่ 8-11 ธันวาคม 2552 

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ