28 เม.ย. 60 นายกสมาคมฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมพิธีเปิดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

Print
Hits: 4228

วันที่ 28 เมษายน 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

และคณะกรรมการบริหาร  รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมพิธีเปิดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร  พร้อมจัดกิจกรรมการแสดงสักวา นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาดา อารัมภีร์  อาจารย์ฉายพร แจ่มขำ  อาจารย์นิภา บางยี่ขัน ทองถาวร  อาจารย์จักรินทร์ สร้อยสูงเนิน  และ อาจารย์ยุทธ   โตอติแพทย์  ร่วมขับสักวากับวงดนตรีจากสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม

นายกสมาคมฯ กราบบังคมทูลรายงานฯ และทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือสมาคมห้องสมุดฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับเครือข่าย กทม.

การแสดงสักวาสด ร่วมกับวงสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม.

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้บริหาร กทม.

คณะสักวาฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ

เรียบเรียงโดย

นางสาวสุจิตร สุวภาพ  เลขานุการ สมาคมห้องสมุดฯ  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

20170422_Open1.jpg 20170422_Open2.jpg 20170422_Open3.jpg

20170422_Open4.jpg 20170422_Open5.jpg 20170422_Open6.jpg