การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างวัฒนธรรมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์แบบญี่ปุ่น

Print
Hits: 6809

 

เอกสารประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง สร้างวัฒนธรรมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์แบบญี่ปุ่น

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560

 ณ ห้องเอนกประสงค์ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ถนนราชดำเนิน กทม.

 

Download เอกสาร

บันทึกเรียนเชิญ

รายละเอียดและกำหนดการ

แบบฟอร์มลงทะเบียน PDF