กิจกรรมตู้ปันสุข หน้าสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

Print
Hits: 1645

ดีใจที่มีส่วนช่วยชุมชน มีทั้งเด็กเล็ก แท๊กซี่ พี่วิน แม่บ้าน แม่ค้า ผู้ใช้แรงงาน ผู้ตกงาน มารับอาหารแห้ง อาหารพร้อมงาน หนังสือ สมุด ปากกา ดินสอ แวะเวียนมาได้เรื่อย ๆ นะคะ ชุมชนบางกะปิ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

630612_01.jpg 630612_02.jpg 630612_03.jpg

630612_04.jpg 630612_05.jpg 630612_06.jpg

630612_07.jpg 630612_08.jpg 630612_09.jpg

630612_10.jpg 630612_11.jpg 630612_12.jpg

630612_13.jpg 630612_14.jpg 630612_15.jpg