โครงการ Relearning space @ library เสียงสะท้อนจากโครงการนำร่อง ณ ห้องสมุดประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์

Print
Hits: 2233

119118246_3280342518708298_3742644489500985959_o.jpg 119182495_3280342515374965_6475114751926923354_o.jpg 119312238_3280342475374969_8187059367414674455_n.jpg

 แต่เดิมคนที่เข้ามาห้องสมุดประชาชนอาจจะเข้ามาอ่านหนังสืออย่างเดียว แต่เดี๋ยวนี้นอกจากจะได้อ่านหนังสือแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะจากการลงมือทำจริงๆ และยังสามารถ

ต่อยอดได้เป็นอาชีพที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว...

"รู้สึกภูมิใจที่ห้องสมุดประชาชนได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคนในชุมชนได้"