ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 5/2564 เรื่อง หน่วยงาน/บุคคลที่มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจำปี 2563

พิมพ์
ฮิต: 1853

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 5/2564

เรื่อง หน่วยงาน/บุคคลที่มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจำปี  2563