สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมระดมสมอง เรื่อง การรวมตัวกันของห้องสมุดเพื่อพร้อมเผชิญกับความท้าทายในอนาคต-ความคิดเพื่อนำไปปฏิบัติ

พิมพ์
ฮิต: 1723

 

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด (1)

เอกสารดาวน์โหลด (2)