ภาพบรรยากาศ การประชุมระดมสมอง เรื่อง การรวมตัวกันของห้องสมุดเพื่อพร้อมเผชิญกับความท้าทายในอนาคต-ความคิดเพื่อนำไปปฏิบัติ

พิมพ์
ฮิต: 1897

61-07-10_Gallery_001.jpg 61-07-10_Gallery_002.jpg 61-07-10_Gallery_003.jpg

61-07-10_Gallery_004.jpg 61-07-10_Gallery_005.jpg 61-07-10_Gallery_006.jpg

61-07-10_Gallery_007.jpg 61-07-10_Gallery_008.jpg 61-07-10_Gallery_009.jpg

61-07-10_Gallery_010.jpg 61-07-10_Gallery_011.jpg 61-07-10_Gallery_012.jpg