คณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไปถวายพระพรเยี่ยมพระอารประชวรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

พิมพ์
ฮิต: 2150

คณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไปถวายพระพรเยี่ยมพระอารประชวรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ณ รพ.จุฬา วันอังคารที่ 11 กันยายนนี้ เวลา 10.00 น.

214371.jpg 214372.jpg 214373.jpg

214374.jpg