ข่าวสมาคมห้องสมุด ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2562

พิมพ์
ฮิต: 3189

 

ข่าวสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดออกรายสามเดือนปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562

 

TLA E-Newsletter Vol.3 Issue 3July–September2019ISSN: 0858-2408

Attachments:
Download this file (TLA_NEWS_2562-03.pdf)ข่าวสมาคมห้องสมุด ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2562[ข่าวสมาคมห้องสมุด ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2562]1884 kB