แบบฟอร์มสมัครร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 45 เรื่อง "การปรับห้องสมุดใหม่เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์"

 

 

แบบฟอร์มสมัครร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 45 พุทธศักราช 2564

เรื่อง การปรับห้องสมุดใหม่เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์

(Reinventing Libraries for Online Learning)

 วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.30 – 12.00 น.

จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมกับ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 (ระหว่างถนนศรีบูรพา 8-9) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-736-7838, 089-893-9397
โทรสาร : 02-734-9021
ID Line : tla2497

{source}<