แบบฟอร์มสมัครร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 45 เรื่อง "การปรับห้องสมุดใหม่เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์"

พิมพ์
ฮิต: 1306

 

 

แบบฟอร์มสมัครร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 45 พุทธศักราช 2564

เรื่อง การปรับห้องสมุดใหม่เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์

(Reinventing Libraries for Online Learning)

 วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.30 – 12.00 น.

จัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมกับ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สแกน QR CODE ที่แบนเนอร์ หรือคลิกที่ลิ้งค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGcCZBKqq3fsVQERMY3bJ_3_Nn5C7Hqz36bvhp9tBSY209SA/closedform