!!!ประกาศ!!! ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์กับการบริการของห้องสมุดดิจิทัล กรุณาตอบแบบประเมินความพึ่งพอใจและสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่นี่

พิมพ์
ฮิต: 1087

 

เรียน สมาชิกสมาคมห้องสมุด และผู้สนใจ ที่ร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์กับการบริการของห้องสมุดดิจิทัล ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

 

ตอบแบบประเมินความพึ่งพอใจแล้วสามารถโหลดเกียรติบัตร ได้ที่ลิงก์ดังนี้

https://drive.google.com/drive/folders/17aVZSjn7vrIsoR1S2tiHnATU-WYZzoZd?usp=sharing

 

หมายเหตุ หากท่านใดยังไม่มีชื่อ กรุณารอก่อนนะคะ เจ้าหน้าที่กำลังทยอยลงให้ค่ะ