22-24 มี.ค. 60 ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

พิมพ์
ฮิต: 2934

IMG_2154-1.jpg IMG_2159-1.jpg IMG_2160-1.jpg

IMG_2180-1.jpg IMG_2186-1.jpg IMG_2187-1.jpg

IMG_2198-1.jpg IMG_2205-1.jpg IMG_2210-1.jpg

IMG_2215-1.jpg IMG_2231-1.jpg