วันที่

01 กรกฎาคม 2565 07:30 - 16:30

สถานที่

เกี่ยวกับ

ค่าลงทะเบียน  ค่าลงทะเบียนสัมมนาวิชาการฯ รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน

  •  ภายในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 สมาชิกสมาคมฯ คนละ 1,300 บาท ผู้สนใจ 1,500 บาท
  •  ภายหลังวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 สมาชิกสมาคมฯ คนละ 1,600 บาท ผู้สนใจ 1,800 บาท

ค่าลงทะเบียน

03 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2565 (Early Bird) สามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,300
สามัญ บุคคลรายปี 1,300
วิสามัญ บุคคลรายปี 1,300
วิสามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,300
นิติบุคคล ตลอดชีพ 1,300
นิติบุคคล รายปี 1,300
บุคคลทั่วไป 1,500
สมาชิก 1,300
บุคคลที่สนใจ 1,500
18 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2565 สามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,600
สามัญ บุคคลรายปี 1,600
วิสามัญ บุคคลรายปี 1,600
วิสามัญ บุคคลตลอดชีพ 1,600
นิติบุคคล ตลอดชีพ 1,600
นิติบุคคล รายปี 1,600
บุคคลทั่วไป 1,800
สมาชิก 1,600
บุคคลที่สนใจ 1,800
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 113-221-9848
ชื่อบัญชี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ-ธุรกิจ
สาขา คลองจั่น

 

ถ้าท่านไม่มีไฟล์รูปภาพของสลิป ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ขอให้ท่านใช้กล้องจากมือถือของท่าน ถ่ายรูปหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่าท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว และ Upload ไฟล์ดังกล่าว แทนสลิปของธนาคาร

ลงทะเบียน
แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

ลิขสิทธิ์ @ 2020 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ Regist.ai
แก่สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
e-mail : tla2497@yahoo.com
Develop by IGENCO Co., Ltd.