โรงแรม ทีเค พาเลซ (TK Palace Hotel)

ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 15 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร