ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
31 มี.ค. 2566การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ความยั่งยืน (Library Development Towards Sustainability) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2565โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร1,6001,800
ปิดลงทะเบียน
21 ก.ค. 2566การประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 47 เรื่อง กิจกรรมมีชีวิต (Living Activity)1,5001,700ลงทะเบียน