• ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร Click here

  • ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร Click here

  • ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร Click here

  • ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร Click here

 

สำหรับท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์แล้วเห็นตัวอักษรมีขนาดใหญ่ ฟอนต์ไม่สวยงาม

เว็บไซต์นี้ใช้ฟอนต์ TH Sarabun PSK  หากท่านต้องการดาวน์โหลด

>>> คลิกที่นี่ <<<

 Copyright 2016 - IGENCO