ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2562

Print
Hits: 3289
Attachments:
Download this file (tla283_1.pdf)1.บันทึก[คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด]261 kB
Download this file (tla283_2.pdf)2.ประกาศที่ 10 บุคคลดีเด่น 2562[คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด]191 kB
Download this file (tla283_3.doc)3.แบบกรอกบุคคลดีเด่น 2562[คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด]88 kB
Download this file (tla283_4.pdf)4.ประกาศที่ 11 ผู้มีอุปการคุณ 2562[คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด]200 kB
Download this file (tla283_5.doc)5.แบบกรอกผู้มีอุปการคุณ 2562[คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด]87 kB
Download this file (tla283_6.pdf)6.ประกาศที่ 12 ห้องสมุดดีเด่น 2562[คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด]187 kB
Download this file (tla283_7.doc)7.แบบเสนอชื่อห้องสมุดดีเด่น 2562[คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด]54 kB
Download this file (tla283_8.pdf)8.ประกาศที่ 13 รางวัลยอดนักอ่าน The Best Reader Award - 62[คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด]338 kB