เอกสารประกอบการสัมมนา สัปดาห์ห้องสมุด ๒๕๖๒

พิมพ์
ฮิต: 3085
การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ
ครั้งที่ ๔๓ พุทธศักราช ๒๕๖๒
เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒”

 

 

Attachments:
Access this URL (https://drive.google.com/drive/folders/1SEGelTlXNPobiLOpb0ogfkAnhdrhm3RZ)ป้ายนิทรรศการ[คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด]5 kB
Download this file (Information_Format.zip)รูปแบบ วิธีการจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก[รูปแบบ วิธีการจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก]6542 kB
Download this file (Knowledge.pdf)ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก]7896 kB
Download this file (Resources.pdf)แหล่งความรู้และการออกแบบนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒[แหล่งความรู้และการออกแบบนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒]4723 kB
Download this file (TLA_document_281.pdf)เอกสารประกอบการสัมมนา สัปดาห์ห้องสมุด ๒๕๖๒[คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด]2129 kB