ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 1-10 of 705 results.
Library Information
รหัสห้องสมุดL100001
ชื่อห้องสมุดศูนย์บริการประชาชน
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Information Service Center
สังกัดกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์www.pcd.go.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่92 ซ.พหลโยธิน 7 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์-
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุด
โปรแกรมห้องสมุดMagic Library
หัวหน้า/บรรณารักษ์นายชัย ปทุมนุสรณ์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลchai.p@pcd.go.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนายชัย ปทุมนุสรณ์
Library Information
รหัสห้องสมุดL100002
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดการท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
เว็บไซต์ http://dusithost.dusit.ac.th/~bunpod_pij/slib/125.html
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่444 ถ.ท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์22695723
แฟกซ์22695466
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุด
โปรแกรมห้องสมุด-
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.ฐปนิสา กนิษฐานนท์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล-
Library Information
รหัสห้องสมุดL100003
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดกรมการขนส่งทหารบก
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกรมการขนส่งทหารบก กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่2 ถ.ประดิษฐ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์พ.ท.วิรัต ประสมสิน
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลร.ท.ทนุพงษ์ ผุดผาด
Library Information
รหัสห้องสมุดL100004
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงพยาบาลนครปฐม
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดกองโรงพยาบาลภูมิภาค สำนักการกระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์http://wnkpthospital.com
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่196 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์034-212- 885
แฟกซ์0
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางสุมาลี นาคถนอมทรัพย์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลnkphosp@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนางสุมาลี นาคถนอมทรัพย์
Library Information
รหัสห้องสมุดL100005
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ ธานี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Suratthani Cancer Hospital Library
สังกัดโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่431 ม.5 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์077277555 ต่อ 7598
แฟกซ์77277556
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางสุนารี จันทร์แก้ว
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลsjsunaree@gmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนางสุนารี จันทร์แก้ว
Library Information
รหัสห้องสมุดL100006
ชื่อห้องสมุดTrue Library
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดบ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่18 อ.ทรูทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์026430796-7
แฟกซ์26439693
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางรณิดา โรจน์สัจจุกุล
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลranida_sir@truecorp.co.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนางรณิดา โรจน์สัจจุกุล
Library Information
รหัสห้องสมุดL100007
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดกรมทางหลวง
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Department of Highways Library
สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
เว็บไซต์http://172.16.6.250/elib
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่2/486 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์023546668-76
แฟกซ์0
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดElib
หัวหน้า/บรรณารักษ์มาลี หลีประเสริฐ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลมาลี หลีประเสริฐ
Library Information
รหัสห้องสมุดL100008
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดกรมพลาธิการทหารบก
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Library of Quartermaster Royal Thai Army
สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่3 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์พ.ท.หญิงปัณชณัช วัจนะพุกกะ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลkesann9@yahoo.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลพ.ท.หญิงปัณชณัช วัจนะพุกกะ
Library Information
รหัสห้องสมุดL100009
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Sisaket Hospital Library
สังกัดโรงพยาบาลศรีสะเกษ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่NLM
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดE-Library
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.วิไลวรรณ เสาว์ทอง
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลwilaiwan_saothong@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.วิไลวรรณ เสาว์ทอง
Library Information
รหัสห้องสมุดL100010
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถาบันกันตนา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Kantana Institute Library
สังกัดสถาบันกันตนา
เว็บไซต์www.kantanainstitute.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่999 ม.9 คลองโยง-บางภาษี อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดULibM
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางสุเพ็ญศรี เมืองเจริญ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนางสุเพ็ญศรี เมืองเจริญ