ทำเนียบนามห้องสมุด


Displaying 41-50 of 705 results.
Library Information
รหัสห้องสมุดL100041
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถาบันวิชาการทีโอที
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)TOT Academy Library
สังกัดสถาบันวิชาการทีโอที กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่89/2 ม.3 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง ดอนเมอง กทม.
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดULibM
หัวหน้า/บรรณารักษ์บุญพร ธรรมวณิชย์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลvering@tot.co.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลบุญพร ธรรมวณิชย์
Library Information
รหัสห้องสมุดL100042
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนลยี (สสวท.)
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)The Institute of the Promotion of Teaching Science & Technology Library
สังกัดสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์www.ipst.ac.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่924 สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบรัฐสภาอเมริกัน
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดULibM
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.นพรัตน์ พหลพัฒนาชัย
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลnopparat@nhrc.or.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.นพรัตน์ พหลพัฒนาชัย
Library Information
รหัสห้องสมุดL100043
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เว็บไซต์www.ncswt.or.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่257 ตึกมหิดล ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์23547537
แฟกซ์0
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดElib
หัวหน้า/บรรณารักษ์น.ส.ปัทมา เขมะพรรค
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลsjdonghea@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.ปัทมา เขมะพรรค
Library Information
รหัสห้องสมุดL100044
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทาง ทหารกองทัพบก
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Library of Army Research and Development Office
สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม
เว็บไซต์www.ardothailand.com
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่กองสารสนเทศ ถ.ราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดMil-Lib version 3
หัวหน้า/บรรณารักษ์พ.ท.หญิง พัชนิตา ตั้งสุณาวรรณ
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลpaaw.tidty@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลพ.ท.หญิง พัชนิตา ตั้งสุณาวรรณ
Library Information
รหัสห้องสมุดL100045
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Thaipbs Library
สังกัดองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์www.thaipbs.or.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่145 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี กทม. 10210
โทรศัพท์
แฟกซ์0
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดKOHA
หัวหน้า/บรรณารักษ์Not set
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลapinyak@thaipbs.or.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลน.ส.อภิญญา เครือหอม
Library Information
รหัสห้องสมุดL100046
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดกรมยุทธศึกษาทหารบก
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)army training command library
สังกัดกระทรวงกลาโหม
เว็บไซต์www.ate.rta.com
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่41 เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์พ.ท.หญิงจารุรัตน์ มูลศาสตร์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูล
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลพ.ท.ประเวศ
Library Information
รหัสห้องสมุดL100047
ชื่อห้องสมุดกองทุนหนังสือเพื่อโรงเรียนชนบท
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)
สังกัดห้องสมุดเอกชน
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่6081 บางลำพูเพลส เขตพระนคร ถ.พระสุเมรุ กทม. 10200
โทรศัพท์0
แฟกซ์0
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลnanomwong@yahoo.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล
Library Information
รหัสห้องสมุดL100048
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดมงคลสิริ
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Mongkolsiri Library
สังกัดวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่ห้องสมุดมงคลสิริ เลขที่ 300 อาคารวิเศษธรรมกาย วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ถนนรัชมงคลประศาสน์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์845142941
แฟกซ์
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดNot set
หัวหน้า/บรรณารักษ์ต้นพงษ์ สิทธิพงษ์
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลmeaw.november1974@gmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลNot set
Library Information
รหัสห้องสมุดL100049
ชื่อห้องสมุดฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Science and Technology Knowledge Services (STKS)
สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เว็บไซต์http://stks.or.th
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์0 2564 7000 ext. 1244
แฟกซ์0 2564 7060
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดOpenBiblio (Open Source Software)
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลpornpan@nstda.or.th
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลน.ส. พรพรรณ บุญยะทิม
Library Information
รหัสห้องสมุดL100050
ชื่อห้องสมุดห้องสมุดศรีสังวาลย์ สถาบัน ประสาทวิทยา
ชื่อห้องสมุด (อังกฤษ)Srisangval Library, Prasat Neurological Institute
สังกัดสถาบันประสาทวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์
ประเภทห้องสมุดห้องสมุดเฉพาะ
ที่อยู่312 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์02 3069899 # 3409
แฟกซ์02 3069899 # 3494
ระบบการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้/NLM
จำนวนบุคลากรNot set
ประวัติห้องสมุดNot set
โปรแกรมห้องสมุดUlibM
หัวหน้า/บรรณารักษ์นางสาวลภัส ชาตยาทร
อีเมลผู้ใช้ข้อมูลpnilibrary@hotmail.com
วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลนางสาวลภัส ชาตยาทร