มูลนิธิทวีปัญญา

พัฒนาห้องสมุด ส่งเสริมวิชาชีพ

บรรณารักษ์ เชิดชูผู้ทำความดี

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<