รายชื่อหลักสูตรอบรมสำหรับครูบรรณารักษ์ และสำหรับอาจารย์ บรรณารักษ์ และบุคลากรห้องสมุด

รายชื่อหลักสูตรอบรมสำหรับครูบรรณารักษ์

และสำหรับอาจารย์ บรรณารักษ์ และบุคลากรห้องสมุด

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายชื่อหลักสูตรอบรมสำหรับครูบรรณารักษ์


รายชื่อหลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์ บรรณารักษ์ และบุคลากรห้องสมุด

ชื่อเอกสาร

รายชื่อหลักสูตรอบรมสำหรับครูบรรณารักษ์

รายชื่อหลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์ บรรณารักษ์ และบุคลากรห้องสมุด

หนังสือขออนุมัติข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

แบบลงทะเบียนหลักสูตรอบรม

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 (ระหว่างถนนศรีบูรพา 8-9) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-736-7838, 089-893-9397
โทรสาร : 02-734-9021
ID Line : tla2497

{source}<