ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 12/2561 เรื่อง การประกวดห้องสมุดดีเด่น

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 12/2561
เรื่อง การประกวดห้องสมุดดีเด่น

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<