ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 7/2563 เรื่อง ประกาศเลื่อนการประชุมทางวิชาการระดับชาติ

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 7/2563
เรื่อง ประกาศเลื่อนการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
เรื่อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<