ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 7/2563 เรื่อง ประกาศเลื่อนการประชุมทางวิชาการระดับชาติ

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 7/2563
เรื่อง ประกาศเลื่อนการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
เรื่อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 (ระหว่างถนนศรีบูรพา 8-9) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-736-7838, 089-893-9397
โทรสาร : 02-734-9021
ID Line : tla2497

{source}<