ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 3/2565 เรื่อง ห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2564

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 3/2565

เรื่อง บุคคลดีเด่น ประจำปี  2564

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<