ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 5/2565 เรื่อง ยอดนักอ่าน ประจำปี 2564

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 5/2565

เรื่องยอดนักอ่าน ประจำปี  2564

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<