ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่ 3/2567 เรื่อง ห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2566

 

 

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

ที่ 3/2567

เรื่อง ห้องสมุดดีเด่น ประจำปี  2566

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<