วิมานลอย : Gone with the Wind

01
800THB each

แปลโดย รอย โรจนานนท์ หรือ ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ขณะอายุเพียง 19 ปี ตีพิมพ์ครั้งแรกในพ.ศ. 2486

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<