ก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้ร่มพระบารมี

ก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้ร่มพระบารมี

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<