ขอเชิญลงทะเบียนโครงการอบรม เรื่อง โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB สาหรับห้องสมุด

1. เลขที่ ส.044/2561 เรื่อง ขออนุมัติข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

2. โครงการอบรม เรื่อง โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ PMB สำหรับห้องสมุด

 

3. แบบลงทะเบียนหลักสูตรอบรม

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<