ขอเชิญลงทะเบียนโครงการประชุม Consal ครั้งที่ 17 และศึกษาดูงาน เมืองเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์

1. เลขที่ ส.115/2561 เรื่อง ขออนุมัติข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดเข้าประชุม CONSAL ครั้งที่ 17 และศึกษาดูงาน

 

2. โครงการประชุม Consal ครั้งที่ 17 และศึกษาดูงาน เมืองเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์

 

3. แบบลงทะเบียนหลักสูตรอบรม

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<