บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือจาก โครงการมอบหนังสือดี สู่ห้องสมุด ให้กับสมาคมห้องสมุดฯ จำนวน 600 เล่ม

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561  บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ได้มอบหนังสือจาก โครงการมอบหนังสือดี สู่ห้องสมุด ให้กับสมาคมห้องสมุดฯ จำนวน 600 เล่ม

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<