สมาคมฯ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด- แผนที่ห้องสมุดโลก (IFLA-LMW)

 

       

 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ ขอความร่วมมือทุกท่านกรอกแบบสอบถาม

สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด- แผนที่ห้องสมุดโลก (IFLA-LMW)

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: 1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 (ระหว่างถนนศรีบูรพา 8-9) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 02-736-7838, 089-893-9397
โทรสาร : 02-734-9021
ID Line : tla2497

{source}<