08 ก.ย. 58 เยี่ยมชมสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

Prof. Clara M. Chu, ผู้อำนวยการ Mortenson Center, University of Illinois at Urbana- Champaign, สหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ต้อนรับโดย ศ.คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต และกรรมการบริหารสมาคมฯ

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<