29 มิ.ย. 56 นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำหนังสือที่ได้รับบริจาค บริจาคต่อให้กับ พระมงคล มงฺคโล

 

ติดต่อเรา


ที่อยู่: ๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔
โทร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒, ๐๘๙-๘๙๓-๙๓๙๗ 
โทรสาร : ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th
ID Line : tla2497

{source}<